2019_GR_00233 - retributiereglement - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (2020-2022) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 20/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1107.2701.8389