2019_GR_00236 - belastingreglement - tijdelijke ingebruikname openbaar domein (2020-2025) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 20/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1126.9832.3546