2019_GR_00219 - belastingen - aanvullende gemeentebelasting op belasting op natuurlijke personen (aanslagjaar 2020) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 20/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1113.4957.2388