2019_GR_00237 - belastingreglement - verspreiden reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten (2020-2025) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 20/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1127.1639.2724