2019_GR_00226 - individueel bezoldigd personenvervoer - reglement verkrijgen machtiging gebruik taxistandplaatsen openbare weg - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1121.5569.0481