2019_GR_00228 - belastingreglement - afgifte getuigschriften of andere stukken (2020-2025) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 20/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0808.5769.0345