2019_GR_00225 - retributiereglement - inname openbaar domein tijdens kermissen (2020-2025) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 17/12/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 20/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0828.1518.6472