2019_GR_00185 - belastingreglement - niet afkoppelen hemelwater (2020-2025) - goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: gemeenteraad - Zitting op 26/11/2019 21:00
  • Gepubliceerd op 27/11/2019
  • Publieke referentie: 19.0813.6357.3307